Historien (2)

mandag, 27 august 2012 16:06

Ho Maren

Skrevet av

Maren Johanne Olsdotter Jektvik ble født på Jelsøya i Kvenværet i 1811. Faren het Ola Larsen og moren var Randi Jonsdotter. Maren ble konfirmert den 25. november 1827 i Dolm kirke. Få år etter kom hun i tjeneste hos gamle sogneprest Tobias Brodtkorp på Dolm, og det fortelles at hun var svært godt likt.

mandag, 27 august 2012 15:36

25 år på Dolm

Skrevet av

I 2011 feirer Maren dømt til døden 25 år på Dolm, men selve stykket er eldre; det ble satt opp for første gang i 1982, om enn i en mindre skala. Vi feirer likevel 25 år på Dolm på grunn av at Marenspillet, slik vi kjenner det i dag, ble skapt utav de endringene som ble gjort i 1986, da skoleforestillingen fra 1982 ble omdannet til amatørteater.