torsdag, 13 september 2012 08:53

Maren inntar Dolm

Skrevet av 
Oppsetning 1986 Oppsetning 1986 Hitranytt

Det at Maren dømt til døden skulle settes opp på Dolm, falt ikke alle like naturlig. Hitra teaterlag søkte menighetsrådet om lov til å bruke kirken til oppsetningen, og fikk nei til svar med begrunnelsen at de ikke så hvordan stykket kunne settes inn i en kirkelig sammenheng. Avgjørelsen ble anket, men den ble fortsatt stående. Da kontaktet teaterlaget biskopen i Nidaros, Kristen Kyrre Bremer. Han så ikke problemet med at stykket ble satt opp i Dolm kirke, men respekterte menighetsrådets avgjørelse nok til at han forhandler frem et kompromiss.

Teaterlaget skulle få sette opp Maren dømt til døden i Dolm kirke om de gikk med på at det ble holdt andakt med bønn i forkant av hver forestilling.

Og slik ble det.

Før hver forestilling ble det holdt andakt og bønn, før skuespillerne entret scenen. Da aktørene inntok Dolm, var området dekket av kratt og andre vekster. Kirken var ennå ikke vigslet etter gjennoppbyggingen etter brannen i 1920, og etter at prestegården brant i 1963, hadde området fått gro igjen. Det var nærmest ufremkommelig, og noe måtte gjøres før det ble tale om å slippe publikum frem til kirken. En av de som tok i et tak, var komponistens bestefar, som stilte opp med ljå og slo stier, slik at frivillighetsapparatet og publikum kom seg frem dit de skulle.

Alt som foregikk i forhold til Maren dømt til døden i 1986, var basert på frivillighet. Den eneste hjelpen utenfra ble hentet fra Per Kristian Solbakken ved Trøndelag teater, som bistod med scenografien.
Manusforfatteren hadde regien, og musikken ble spilt inn på bånd før forestillingen. Under forestillingen var det komponisten som styrte det tekniske. De frivillige rigget scenen, sydde kostymer, stod for billettsalget og alt annet som måtte gjøres. Forestillingene ble spilt for fulle hus.

Etter siste forestilling, var det en utslitt, men veldig fornøyd gjeng, som satt igjen. De tenkte som så at det hadde vært en fantastisk opplevelse, men aldri i livet om de ville gjøre dette igjen.

Sist redigert torsdag, 13 september 2012 10:26

Beslektede artikler